Condicions Legals

L.O.P.D
PrinciPadel Andorra  garanteix que totes les dades recollides seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i 
drets que concedeix la Llei Orgànica 15/2003, del 18 de desembre, 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Si desitja exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel.lació de dades, es pot dirigir a PrinciPadel Andorra,per correu, E-mail, fax o inclús telefònicament, on l'atendrem per resoldre la seva consulta.